×

کانادا برای تکمیل نیروی کار خود و همچنین پویایی بخشیدن به کار خود اقدام به جذب نیوری کار از طریق ویزای کار کانادا کرده است که متخصصین زیادی نیز در این زمینه ها و یا از طریق کار به کانادا ماجرت کرده اند. تمامی کسانی که دمیخواهند اقدام به مال کنند باید ویزای کار را از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا دریافت کنند. یکی از روش های اقامت دائم نیز دریافت ویزای کار کانادا میباشد. برای اخذ ویزای کار کانادا ابتدا باید از طریق یک کارفرما اعلام نیاز به فرد مورد نظر بشود تا بتواند ویزای کار کانادا را دریافت کند.

ویزای کار کانادا

مراحل اخذ ویزای کار کانادا

در گام اول ابتدا باید یکی از کارکنان  و یا کارفرما های موقیم کانادا اعلام  به نیزا نیروی کاری مانند شما انجام دهد..همچنین باید به صورت کامل بررسی شود که نیوریی کاری که قرار است جذب شود , مهارت و یا توانایی او را هیچ یک از شهروندا و یا افراد با اقامت دائم نداشته باشند.در بعضی از موارد بدون نیاز به بررسی در سازمان مهاجرت کانادا میتوان ویزای کار کانادا را دریافت کرد. در گام دوم پس از تاییدیه سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا, با ارسال درخواست کارفرما مقیم کانادا میتوان برای ادامه مراحل اخذ ویزای کار کانادا اقدام کرد. در گام سوم که گام نهایی اخذ ویزای کار کانادا نیز میباشد, یک کارمند آژانس خدمات مرزی با بررسی مدارک مورد نیاز وتاییدیه خود, ویزای کاری کانادا را برای آن شخص و یا اشخاص صادر میکند.

 

بخش های مختلف ویزای کار کانادا

اگر شخص و یا اشخاص که در داخل خود کانادا هستنند و ویزای کار کانادا را ندارند میتوانند در صورت داشتن شرایط زیر اقدام به در یافت ویزای کار کانادا اقدام کنند:

طراحی سایت و سئو توسط ایران سئو لند

تمامی حقوق این سایت برای گیلوا گشت پارسیان محفوظ است