×

مدارک سفارت اسپانیا

* کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی نیاز به تائیدیه دادگستری دارند .

1) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید.

الف)مدت اعتبار پاسپورت حداقل 1 سال از تاریخ ورود.

ب) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود. 

2) 6 قطعه عکس 3/5×4/5 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، حداکثر برای 6 ماه اخیر

3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن. 

4) اصل گواهی حساب بانکی به زبان انگلیسی با مهر و امضاء بانک .(ارائه گردش حساب و گواهی تمکن الزامیست و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 10 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد.

الف ) حسابهای جاری : کارکرد شش ماه اخیر.

ب) سپرده های بانکی.

* ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک، قابل قبول می باشد .

*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ریال می باشد. 

5) اصل و ترجمه سند مالکیت. 

6) اصل و ترجمه مدرک شغلی(ارائه اصل آخرین مدارک تحصیلی برای تائید مدارک شغلی الزامی می باشد) .

الف) پزشکان : پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی .

ب) وکلا : پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه.

د) بازنشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.

و) درصورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آگهی تاسیس. ز) دانش آموزان، دانشجویان،معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ).

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند،علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه . 

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متاهل که تنها سفر می کنند، رضایتنامه محضری الزامی است. 

8) ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار.

* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

* چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک درصورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

* کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه A4 دارند .

مدارک سفارت ایتالیا

* کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه.

1) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی.

الف)ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد.

ب) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.

2) 6 قطعه عکس 4×6 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید. ( حداکثر برای 6 ماه اخیر ).

3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک. ( زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 10 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد. )

الف ) حسابهای جاری : کارکرد سه ماه اخیر.

ب) سپرده های بانکی. * ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف سفارت، قابل قبول می باشد.

*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ریال می باشد.

5) اصل و ترجمه سند مالکیت.

6) اصل و ترجمه مدرک شغلی :

الف) پزشکان : پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی .

ب) وکلا : پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه.

د) بازنشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.

و) درصورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آگهی تاسیس.

ز) دانش آموزان، دانشجویان،معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ).

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفرالزامی می باشد.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متاهل که تنها سفر می کنند، رضایتنامه محضری الزامی است.

8) اصل و ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار.

* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد.

* در صورتی که فرزندان هر کدام بطور جداگانه با پدر یا مادر سفر می کنند اجازه خروج هر یک از طرفین ( ولی غایب ) بصورت محضری و ترجمه شده همراه با مهر وزارت امور خارجه الزامی می باشد.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

* چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 10،000،000،000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک درصورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

* کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه A4 دارند.

مدارک سفارت آفریقای جنوبی

1) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی. الف) مدت اعتبار حداقل6 ماه از تاریخ ورود.

2) 3 قطعه عکس 4×3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید .

3) اصل شناسنامه ، کارت ملی به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) گواهی حساب بانکی به زبان انگلیسی با مهر و امضاء بانک . ( تمامی صفحات )

الف ) حسابهای جاری : کارکرد سه ماه اخیر. * درصورت تعداد زیاد تراکنش،ارائه گردش حساب 1 ماه گذشته کافی می باشد.

ب ) سپرده های بانکی .

* ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک قابل قبول می باشد .

5) ارائه اصل و ترجمه مدرک شغلی :

الف) پزشکان : پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی .

ب) وکلا : پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه.

د) بازنشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی. ه) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.

و) درصورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آگهی تاسیس.

ز) دانش آموزان، دانشجویان،معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ).

6) برای فرزندان زیر 18 سال ترجمه شناسنامه به انگلیسی دردو نسخه اجباری می باشد.( یک نسخه جهت ارائه به سفارت و دیگری هنگام ورود به کشور آفریقای جنوبی ارائه می گردد.)

7) ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار.

* حضور مسافرین در سفارت آفریقای جنوبی الزامی می باشد .

* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگه A4 و در یک نسخه ارائه شود .

مدارک سفارت آلمان

1- گذرنامه متقاضی امضاء شده که اعتبار آن حداقل تا 7 ماه پس از خاتمه ویزای درخواستی باشد و در صورت موجود بودن گذرنامه های قدیمی و سایر گذرنامه معتبر( کپی از صفحات 2و3 گذرنامه های قدیمی و 2،3و4 گذرنامه های جدید

2- 2 قطعه عکس رنگی جدید – تمام رخ بدون عينك با زمینه روشن به ابعاد 4/5 * 3/5

3- شناسنامه وگذرنامه خود و همسر و فرزند (گذرنامه همسر متقاضی در صورت داشتن )و یا گواهی فوت

4- معرفی نامه از شرکت متقاضی و از سازمان ، اتحادیه ، انجمن و ارگان دولتی با عنوان اتاق بازرگانی ایران- آلمان که در نامه اسم، سمت و علت سفر قید گردد.

5- مدارک شغلی از قبیل : روزنامه رسمی ( آگهی تاسیس و آخرین تغییرات )، لیست بیمه از 6 ماه گذشته ، کارت بازرگانی ، برگه کارگزینی ، فیش حقوق از 3 ماه گذشته ، حكم كارگزيني ،جواز کسب ، پروانه بهره برداری، برگه های مالیاتی ، گواهی های بانکی ( پرينت حساب بانكي از 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانك ، مدارک تامین اجتماعی و مدارک مشابه .( مهم این است که شما به سفارت مدارکی ارائه کنید که ارتباط کاری شما جهت شرکت در نمایشگاه را ثابت کنند.)

6- سند مالکیت زمین ، باغ ، آپارتمان ، کارخانه و یا اجاره نامه منزل.

7-صورت وضعیت حسابهای بانکی در سه ماه گذشته یا سایر مدارکی که نشان دهنده ی وابستگی مالی و خانوادگی شما در ایران باشد.

8-توجه کلیه مدارک ذکر شده با ید به صورت اصل و همراه با کپی ارائه شود

چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 10،000،000،000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک درصورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

مدارک سفارت فرانسه

1) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی.

الف) مدت اعتبار حداقل 9 ماه از تاریخ ورود.

2) 6 قطعه عکس 3/5×4/5 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید. ( حداکثر برای 6 ماه اخیر ).

3) اصل شناسنامه.

4) اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک. ( زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 10 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد. )

الف ) حسابهای جاری : کارکرد سه ماه اخیر.

*درصورت تعداد زیاد تراکنش، ارائه گردش حساب 1 ماه گذشته کافی می باشد.

*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 5,000،000،000 ریال به بالا می باشد.

5) اصل سند مالکیت.

6) اصل مدرک شغلی :

الف) پزشکان : پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی.

ب) وکلا : پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه.

د) بازنشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت و لیست بیمه.

و) درصورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آگهی تاسیس.

ز) دانش آموزان، دانشجویان،معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ).

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفرالزامی می باشد.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متاهل که تنها سفر می کنند، رضایتنامه محضری الزامی است.

8) مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار.

* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد.

* مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

* چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 10,000،000،000 ریال به بالا در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک درصورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

* کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه A4 دارند.

مدارک سفارت سوئیس

* کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه.

1) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی.

الف)ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد.

ب) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.

2) 6 قطعه عکس 3/5 ×4/5 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، ( حداکثر برای 6 ماه اخیر ).

3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک. ( زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 10 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد. )

الف ) حسابهای جاری : کارکرد سه ماه اخیر.

ب) سپرده های بانکی. * ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء .

*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ریال می باشد.

5) اصل و ترجمه سند مالکیت.

6) اصل و ترجمه مدرک شغلی :

الف) پزشکان : پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی .

ب) وکلا : پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه.

د) بازنشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.

و) درصورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آگهی تاسیس.

ز) دانش آموزان، دانشجویان،معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ).

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفرالزامی می باشد.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متاهل که تنها سفر می کنند، رضایتنامه محضری الزامی است.

8) ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار.

* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

* چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک درصورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگه A4 و در یک نسخه ارائه شود .

مدارک سفارت فنلاند

* ترجمه ها بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد.

1) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی.

الف)ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد.

ب) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.

2) 6 قطعه عکس 4×6 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، حداکثر برای 6 ماه اخیر ( عکس پاسپورت یا ویزای های قبلی نباشد ).

3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل گواهی حساب بانکی به زبان انگلیسی با مهر و امضاء بانک و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 10 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد.

الف ) حسابهای جاری : کارکرد شش ماه اخیر.

ب) سپرده های بانکی. * ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر بین الملل قابل قبول است .

*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ریال می باشد.

5) اصل و ترجمه سند مالکیت با تائیدیه دادگستری .

6) اصل و ترجمه مدرک شغلی :

الف) پزشکان : پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی.

ب) وکلا : پروانه وکالت. ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه.

د) بازنشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.

و) درصورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آگهی تاسیس.

ز) دانش آموزان، دانشجویان،معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ).

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفرالزامی می باشد.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متاهل که تنها سفر می کنند، رضایتنامه محضری الزامی است.

8) ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار.

* حضور کلیه مسافرین در سفارت الزامی می باشد.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

* چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک درصورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگه A4 و در یک نسخه ارائه شود .

مدارک سفارت مجارستان

* کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی بدون نیاز به تائیدیه دادگستری وامور خارجه می باشد. 1) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی. الف)ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد. ب) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود. 2) 6 قطعه عکس 4×6 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، حداکثر برای 6 ماه اخیر ( عکس پاسپورت یا ویزای های قبلی نباشد ). 3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن. 4) اصل گواهی حساب بانکی به زبان انگلیسی با مهر و امضاء بانک و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 10 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد. الف ) حسابهای جاری : کارکرد سه ماه اخیر. ب) سپرده های بانکی. * ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر و امضاء بانک . *باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ریال می باشد. 5) اصل و ترجمه سند مالکیت. 6) اصل و ترجمه مدرک شغلی : الف) پزشکان : پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی. ب) وکلا : پروانه وکالت. ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه. د) بازنشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی. ه) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت. و) درصورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آگهی تاسیس. ز) دانش آموزان، دانشجویان،معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ). * جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفرالزامی می باشد. 7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متاهل که تنها سفر می کنند، رضایتنامه محضری الزامی است. 8) ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار. * حضور کلیه مسافرین در سفارت الزامی می باشد. * اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند. * چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک درصورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد. * لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگه A4 و در یک نسخه ارائه شود .

مدارک سفارت چین

1) اصل گذرنامه .

الف) مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاریخ ورود.

2) 2 قطعه عکس 4×6 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید و جدید .

3) تمکن مالی 

 

مدارک سفارت تایلند

مدارک سفارت تایلند مولتی 6 ماهه

1) اصل گذرنامه 

الف) مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاریخ ورود.

2) 1 قطعه عکس 4×3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید و جدید .

3) اصل شناسنامه ، کارت ملی به همراه کپی 

4) پرینت سه ماهه بانکی

مدارک سفارت تایلند یکبار ورود

1) اصل گذرنامه 

الف) مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاریخ ورود.

2) 1 قطعه عکس 4×3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید و جدید .

3) اصل شناسنامه ، کارت ملی به همراه کپی 

4) گواهی حساب بانکی به زبان انگلیسی با مهر و امضاء بانک

مدارک سفارت ژاپن

* کلیه مدارک نیاز به ترجمه نیاز به تائیدیه دادگستری دارند .

1) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی.

الف)ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر توصیه می شود.

ب) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.

2) 4 قطعه عکس 4/5×3/5 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، حداکثر برای 6 ماه اخیر

3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل و ترجمه حساب بانکی .

الف ) حسابهای جاری : کارکرد سه ماه اخیر و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 2 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد.

*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ریال می باشد.

5) اصل و ترجمه سند مالکیت.

6) اصل و ترجمه مدارک شغلی(ارائه اصل آخرین مدارک تحصیلی برای تائید مدارک شغلی الزامی می باشد) .

الف) پزشکان : پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی .

ب) وکلا : پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه. * ارائه دفترچه بیمه و اصل مدارک تحصیلی الزامی است.

د) بازنشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.

و) درصورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آگهی تاسیس.

ز) دانش آموزان، دانشجویان،معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ).

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی است .

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متاهل که تنها سفر می کنند، رضایتنامه محضری الزامی است.

8) ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار.

* درصورت درخواست سفارت، حضور افراد بالای 6 سال در سفارت الزامی است.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

* چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک درصورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگه A4 و در یک نسخه ارائه شود. لازم به ذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر درخواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد .

مدارک سفارت کره جنوبی

* کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی نیاز به تائیدیه دادگستری دارند .

1) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی.

الف)مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.

ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هرنفر توصیه می شود.

2) 2 قطعه عکس 3/5×4/5  رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، حداکثر برای 6 ماه اخیر

3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل و ترجمه حساب بانکی .

الف ) حسابهای جاری : کارکرد سه ماه اخیر و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 3 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد.

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ریال باشد.

5) اصل و ترجمه مدرک شغلی به همراه آخرین مدرک تحصیلی جهت تائید مدارک شغلی برای کلیه مشاغل الزامی می باشد

 الف) پزشکان : پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی .

ب) وکلا : پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه. د) بازنشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.

و) درصورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آگهی تاسیس.

ز) دانش آموزان، دانشجویان،معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ).

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد.

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متاهل که تنها سفر می کنند، رضایتنامه محضری الزامی است.

8) ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار.

* درصورت درخواست سفارت، حضور افراد بالای 6 سالدر سفارت الزامی می باشد.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

* چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک درصورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگه A4 و در یک نسخه ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر درخواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد .

مدارک سفارت پرتغال

مدارک مورد نیاز جهت اخذ روادید تجاری – توریستی

1- تکمیل فرم درخواست روادید بطور کامل (پس از مطالعه کامل این صفحه اینجا کلیک کنید).

2- یک قطعه عکس جدید رنگی (3X4، تمام رخ و با زمینه سفید).

3-گذرنامه معتبر و امضا شده توسط صاحب گذرنامه و فتوکپی ( اعتبار گذرنامه باید بیشتر از سه ماه از تاریخ پایان روادید باشد).

4- الف) فتوکپی از کلیه روادیدهای دریافت شده قبلی، از سایر کشورها در طول سه سال گذشته ( درپاسپورت جدید و قدیم ).

ب) کلیه روادیدهای دریافت شده ازکشورهای عضو شنگن (در پاسپورت جدید و قدیم).

5- ترجمه رسمی شناسنامه (کلیه صفحات).

ج) همراه داشتن پاسپورتهای قبلی که تاریخ اعتبار آنها تمام شده ویا به هر دلیل تعویض شده است.

6-معرفی نامه از محل کار.(به زبان انگلیسی ویا ترجمه رسمی به زبان انگلیسی)

الف) اصل و فتوکپی روزنامه رسمی با درج اگهی ثبت شرکت (ترجمه شده رسمی به زبان انگلیسی).

ب ) کپی از هر گونه تغییرات شرکت ( ترجمه شده رسمی به زبان انگلیسی).

پ ) اصل کارت بازرگانی صادر شده توسط وزارت بازرگانی و فتوکپی از آن.

ت ) چنانچه هزینه های طول اقامت در خارج توسط شرکت شما پرداخت شود باید در نامه قید گردد.

ث) اثبات بر فعال بودن شرکت. ج) برگه رسمی حقوق دریافتی (اولین و اخرین ماههای دریافت حقوق مورد نیاز می باشد) و همچنین برگه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی (لیست بیمه).

چ) نامه بانکی با اظهار مانده موجودی حساب و همچنین ریز صورت حساب بانکی در سه ماه اخیر. (تمکن مالی + لیست گردش سه ماهه) 7- دعوتنامه های امضا شده باید با جزییات ، نام درخواست دهنده ، علت مسافرت، مدت اقامت و ایا اینکه در طول اقامت شرکت دعوت کننده هزینه های مربوطه را بعهده خواهد گرفت یا خیر ، قید گردد. همچنین کپی از کارت اقامت ویا پاسپورت پرتغالی و همچنین پرینت حساببانکی دعوت کننده

8- در صورتیکه شما نماینده شرکت دعوت کنند ه هستید : اصل قرارداد نمایندگی و کپی از آن.

9- اثبات همکاریهای گذشته با شرکت دعوت کننده یا سایر همکاریهای بین المللی مانند: بارنامه ، اثبات پرداختی ها ( پیش فاکتور (پروفرما اینویس) به عنوان اثبات قابل قبول نمی باشد) و یا هر نوع قراردادهای امضا شده فی مابین.

10- در صورت همراه بودن فرزندان با یکی از والدین اجازه رسمی پدر و مادر ترجمه شده و ممهور به مهر وزارت خارجه و دادگستری 11-رزرو هتل و تاییدیه آن.

12-بیمه پزشکی مسافرت معتبر جهت کشورهای عضور شنگن و فتوکپی آن. (حداقل پوشش بیمه مذکور می بایست مبلغ 30،000 یورو یا 50،000 دلار امریکا باشد. پوشش بیمه جهت بازگشت به وطن در موارد نیاز پزشکی و شامل پوشش جهت کمکهای فوریت پزشکی و معالجه فوری در بیمارستان باشد).

13- رزرو بلیط برای سفر به پرتغال و برگشت به ایران.

14- متقاضیان روادید باید هر کدام مستقلا با تکمیل فرم درخواست روادید همراه با کلیه مدارک درخواست شده ، اقدام به تعیین وقت قبلی جهت ارایه مدارک بنمایند.

15-** توجه منظور از ترجمه رسمی ،ترجمه توسط مترجم رسمی و همچنین کلیه مدارک میبایست ممهور به مهر وزارت خارجه و دادگستری باشند.

** همچنین همراه داشتن یک سری کپی از کلیه مدارک ترجمه شده و دعوتنامه و بدون منگنه و پانچ الزامی میباشد. مخارج درخواست روادید مطابق جدول هزینه های روادید قابل برگشت نمی باشد و بصورت یورو در زمان مصاحبه دریافت میشود توجه: سفارت پرتغال حق درخواست هرگونه مدارک و یا اطلاعات اضافی علاوه بر مدارک درخواستی ذکر شده درلیست بالا را برای خود محفوظ می دارد.

1- در صورت همراه نداشتن هر یک از مدارک مورد نیاز که در لیست مدارک ذکر شده است مدارک شما توسط افسر ویزا دریافت نشده و جهت مراجعه بعدی نیاز به اخذ وقت مجدد در سایت وزارت خارجه و دریافت فرم آنلاین میباشد.

2– مدارک را طبق چک لیست زیر مرتب بفرمایید در غیر این صورت مدارک شما پذیرفته نمی شود

2-1 فرم آنلاین همراه با عکس چسباندن عکس بر روی فرم با استفاده از چسب مایع الزامی میباشد.

2-2 کپی پاسپورت و کپی ویزا های قبلی

2-3 دعوت نامه و مدارک شخص دعوت کننده (شغلی، مالی و کارت شناسایی یا اقامت و یا کپی پاسپورت شخصدعوت کننده )

2-4 مدارک شغلی

2-5 مدارک بانکی و مالی

2-6 سایر مدارک شاملی ملکی سند ازدواج و …

2-7 کلیه کپی ها که طبق ترتیب بالا منظم شده باشد.

2-8 رزرو هتل

2-9 رزرو بلیط

2-10 ترجمه شناسنامه + کپی بیمه نامه مسافرتی

2-11 وجه درخواست ویزا (روادید توریستی و تجاری برای افراد بالای 5 سال مبلغ 60 یورو و کمتر از 5 سال رایگان میباشد)

3- در صورت خریداری بلیط مسافرتی قبل از اعلان نتیجه ویزا توسط سفارت ، سفارت هیچگونه مسولیتی را نمی پذیرد لزا هرگونه مسولیت کنسلی و یا تغییر تاریخ آن به عهده متقاضی می باشد.

4- درصورتی که با درخواست متقاضی در گذشته در هر یک از کشورهای عضو شنگن موافقت نشده باشد ،امکان درخواست مجدد از پرتغال را ندارد .

5 – بعد از تحویل مدارک جهت پیگیری نتیجه ویزا از طریق تلفنهای سفارت ویا مراجه حضوری جداًخود داری فرمایید. نتیجه ویزا بعد از بررسی از طریق سفارت و بصورت تماس تلفنی از سمت سفارت اعلام میگردد .

مدارک سفارت چک

لیست مدارک جهت ویزای کوتاه مدت (تا 90 روز) به شرح زیر می باشد:

1. گذرنامه ایرانی با اعتبار حداقل سه ماه بعد از انقضای روادید مورد نیاز و 2 صفحه خالی، کپی صفحه ی اول ، کپی روادید های قبلی و مهرها. ارائه ی گذرنامه (های) پیشین توصیه می شود.

2. فرم تکمیل شده، تایپ شده و امضا شده توسط متقاضی (در موارد کودکان زیر 15 سال امضای یکی از والدین مورد قبول می باشد). فرم مذکور به همراه سایر مدارک باید شخصا" توسط خود متقاضی ارائه گردد.

3. یک قطعه عکس 6 در 4 رنگی با پس زمینه ی سفید از چهره ی متقاضی که اخیرا" گرفته شده باشد. و با چسب (مایع)به فرم تقاضا چسبانده شود (لطفا" عکس را به فرم منگنه نکنید).

4. وجه روادید فقط به یورو پرداخت گردد: بزرگسالان 60 یورو کودکان (6 الی 12 سال) 35 یورو

5. بیمه پزشکی مسافرت که برای کل مدت اقامت در منطقه شنگن معتبر باشد. در صورت تقاضای ویزای مولتی (چندبار ورود) بیمه نیز باید مولتی بوده و به همراه کپی ارائه گردد. لیست مدارک جهت متقاضیان روادید در ایران

1. مدارک پیش نیاز برای همه ی متقاضیان:

الف. رزرواسیون سفر: - رزرو بلیط هواپیما (مطابق با تعداد روزهای بیمه مسافرتی و هتل)

ب. گواهی محل اقامت و گواهی تمکن مالی در زمان دیدار از کشورهای عضو: - رزرو هتل و یا - تایید اقامت و یا پوشش هزینه ها توسط شخص حقیقی و یا حقوقی دعوت کننده (اصل دعوت نامه ی از اداره ی مهاجرت جمهوری چک- به صورت رسمی توسط پلیس مهاجرت جمهوری چک مهر و امضا شده باشد.)، یا - اظهارنامه بانکی از یکی از بانک های ایرانی به نام شخص متقاضی و پرینت ریز گردش سه ماه آخر همان حساب - سایر گواهی های مربوط به تمکن مالی در طول دیدار (کارت اعتباری بین المللی، چک مسافرتی، غیره)

ج. گواهی ثبات اجتماعی-اقتصادی ( که بررسی قصد متقاضی جهت ترک کشور های عضو قبل از انقضای ویزا را ممکن سازد): - کلیه متقاضین: گردش مالی سه ماه آخر و گواهی مالکیت، در صورت امکان: -ترجمه ی شناسنامه با مهر دارالترجمه (مدرک شناسایی به همراه رکورد خانوادگی از اداره ثبت) - ترجمه ی صفحه ای اول دخترچه بیمه ی با مهر دار الترجمه ( خدمات درمانی یا تامین اجتماعی) - مقامات: حکم انتصاب یا گواهی تصدی و پرینت آخرین حقوق: - کارمندان: گواهی استخدام یا آخرین قرارداد استخدام + پرداختی سه ماه آخر، گواهی تحت پوشش بودن بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و یا معادل آن و یا نامه ی کارفرما که در آن علت فقدان چنین مدرکی شرح داده شده باشد. ( کلیه مدارک به زبان انگلیسی) تجار: گواهی ثبت بازرگانی ( برای مثال گواهینامه بازرگانی و یا اظهار نامه از سازمان بازرگانی) و گواهی عضویت بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و یا معادل آن در صورت امکان - مدیران یا سهام داران شرکت های ایرانی: معرفی نامه امضا شده توسط نماینده ی قانونی شرکت که وضعیت متقاضی را تائید نماید. گواهی ثبت شرکت در ایران (برای مثال آگهی ثبت روزنامه رسمی) گواهی انتصاب در صورت عدم اشاره به آن در روزنامه رسمی . ( کلیه مدارک به زبان انگلیسی) - هنرمندان: گواهی عضویت در یکی از انجمن های حرفه ای رسمی ( برای مثال، خانه سینما، خانه عکاسان و غیره) و یا گواهی فعالیت در یک فعالیت هنری حرفه ای (نمایشگاه، فستیوال و غیره) و گواهی بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و یا در صورت امکان معادل آن - بازنشستگان: گواهی دریافت مستمری بازنشستگان - دانش آموزان و یا متقاضیانی که به سن قانونی نرسیده اند: گواهی وضعیت استخدام والدین و یا در صورت امکان گواهی اشتغال به تحصیل و یا کارت دانش آموزی - متقاضیان فاقد شغل: گواهی وضعیت اقتصادی اجتماعی ( برای مثال" گواهی ازدواج، دفترچه ثبت خانوادگی، مدارک دال بر مالکیت اموال)

2. مدارک هدف از سفر الف. تجارت - دعوتنامه از یک کمپانی کشورهای عضو که در آن دلیل دیدار و تاریخ به همراه گواهی مستند بر رابطه ی تجاری ذکر گردد ( قرارداد، پیش فاکتور، مکاتبات، گواهی واردات و غیره)

و - اصل دعوتنامه رسمی از اداره پلیس مهاجرت چک- که به صورت رسمی توسط پلیس مهاجرت مهر و امضا شده باشد.

ب. ماموریت رسمی - یادداشت رسمی یا حکم ماموریت: نام و نام خانوادگی مامور: عنوان رسمی شغل،هدف سفر، تاریخ استخدام، تعهد پوشش هزینه های سفر مامور و - دعوتنامه از سازمان دعوت کننده از هریک از کشورهای عضو (دارندگان گذرنامه ی سیاسی موظف می باشند فرم تایپ شده به همرا ه عکس و یادداشت رسمی وزارت امور خارجه ارائه دهند.) ( دارندگان گذرنامه ی خدمت موظف می باشند بیمه ی مسافرتی به تعداد روزهای سفر به همراه فرم تایپ شده همراه با عکس تسلیم نمایند. )

ج. دیدار از خانواده/بستگان - دعوتنامه از خانواده میزبان، در صورت امکان - دعوتنامه رسمی از اداره ی پلیس مهاجرت- که به صورت رسمی توسط اداره ی پلیس مهاجرت مهر و امضا شده باشد. - برای دیدار خانواده: گواهی وابستگی خانوادگی ( برای مثال شناسنامه ( گواهی شناسایی که همراه با سوابق خانوادگی باشد و از اداره ی ثبت صادر شده باشد.))

د. مسابقات ورزشی - اصل دعوتنامه از تنظیم کننده ی رقابت در هر یک از کشورهای عضو - معرفی نامه از شازمان ورزشی رسمی ایرانی مربوطه ه. نمایشگاه تجاری - بلیط نمایشگاه تجاری یا دعوتنامه صادر شده توسط سازمان تنظیم کننده نمایشگاه در کشورهای عضو یا نماینده ی رسمی ایرانی نمایشگاه - تائیدیه پرداخت هزینه ی غرفه در نمایشگاه تجاری و تائید سازمان تنظیم کننده یا نماینده ی محلی نمایشگاه با اسامی متقاضیان و. گردشگری - برنامه سفر - رزرواسیون هتل یا مدرک اقامت برای طول مدت اقامت

ز. کنفرانس های علمی - دعوتنامه رسمی از تنظیم کننده ی کنفرانس و طرف چکی روی سربرگ با مهر و امضای سازمان - چکیده ی مقاله و یا سخنرانی جهت ارائه در کنفرانس

3. اتباع غیر ایرانی مقیم ایران: - اجازه ی اقامت ایرانی که حداقل به مدت سه ماه پس از تاریخ انقضای ویزایی که صادر خواهد شد معتبر باشد.

4. متقاضیانی که به سن قانونی نرسیده اند: - رضایت نامه ی والدین و یا گواهی سرپرستی قانونی در صورتیکه متقاضی به تنهایی و یا تنها با یکی از والدین سفر می کند. استثنا در مورد متقاضیانی که والد مجرد آنها دارای گواهی سرپرستی می باشند وجود دارد.

5. مدارکی که باید توسط اشخاص از طبقات خاص ارائه گردد: - اعضای دولت، مجلس و یا سازمان های دولتی: یادداشت رسمی، گواهی تصدی یا سایر مدارک رسمی: - کارمندان سفارت، کنسولگری، دفاتر نمایندگی آژانس سازمان ملل یا سازمان های رسمی کشورهای عضو: گواهی تصدی از سفارت مربوطه ، کنسولگری یا اداره ی نمایندگی - دفتر اسناد رسمی: حکم انتصاب - اعضای یک حرفه ، که توسط یک سازمان حرفه ای هماهنگ شده باشد (پزشکان، جراحان، دندانپزشکان، داروسازان، وکلا، معماران و اعضای خانواده ی ایشان) گواهی از سازمان حرفه ای - قضات: حکم انتصاب از قوه قضاییه - مقامات عالی رتبه: یادداشت رسمی یا گواهی انتصاب از سازمان مربوطه - آکادمیک(دستیار، استاد، استاد رده بالا، رئیس، رئیس دانشکده، رئیس دانشگاه): گواهی انتصاب از سازمان تحصیلات عالیه - افسران ارتش ایران، پلیس ایران یا سایر سازمانهای نظامی: یادداشت رسمی یا گواهی انتصاب از اداره ی مربوطه - روزنامه نگاران: کارت هویت روزنامه نگاری، گواهی استخدام توسط انتشارات و یا رادیو و تلوزیون - ورزشکاران: گواهی رسمی سازمان ورزشی ایرانی که درآن به تاریخ ثبت نام و رنکینگ (برای مثال حرفه ای – مبتدی) و یا گواهی حضور در رقابت های رسمی بین المللی و یا ملی اشاره شده باشد.

مهم: لطفا توجه داشته باشید کلیه مدارک اصلی ی به زبان فارسی باید توسط مترجم رسمی به زبان انگلیسی و یا چکی ترجمه شود.

مهر وزارت امور خارجه یا وزارت دادگستری مورد نیاز نمی باشد.

مدارک ویزای هنگ کنگ

1-اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

2-گواهی اشتغال به کار ( به لاتین، مهر لاتین، سربرگ لاتین، با ذکر سمت، تاریخ شروع به کار و حقوق به دلار)

3- گواهی تمکن مالی آخرین مانده حساب انگلیسی به دلار

4- 2 قطعه عکس 4*6 رنگی زمینه سفید و جدید

5- رزرو بلیط الزامیست ( در صورتیکه مسافر به همراه خانواده سفر میکند، کپی شناسنامه ترجمه شده سرپرست خانواده الزامی میباشد. )

مدارک سفارت تایوان

1- اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار (پاسپورت توسط مسافر امضا شود)

2- جواز کسب،روزنامه رسمی، مدارک شغلی معتبر یا گواهی اشتغال به کار (لاتین و مهر لاتین و با ذکر سمت، تاریخ شروع به کار و حقوق به دلار)

3- نامه درخواست ویزا (به لاتین و مهر لاتین با ذکر سمت و شماره پاسپورت و تاریخ شروع به کار و دلیل سفر و مدت اقامت)

4- گواهی تمکن مالی آخرین مانده حساب به دلار (بالای 5000 دلار) و پرینت گردش حساب 3 و یا 6 ماه گذشته

5- 3 قطعه عکس 4*3 رنگی جدید پشت زمینه سفید (حداکثر برای 3 ماه گذشته)

6- بیزینس کارت کارت ویزیت به لاتین)

7- فرم تعهد نامه

8- رزرو هتل و ووچر هتل

9- پر کردن فرم مشخصات فردی

10- تکمیل و امضا اپلیکنت

11- Authorization Letter توضیح اینکه تایوان برای اتباع ایرانی ویزای توریستی صادر نمیکند و تمامی درخواستها در ارتباط با بیزینس و یا شغلی و حرفه ای میباشد به همین دلیل لازم است که درخواست دهندگان دعوت نامه معتبر از طرف تایوانی داشته باشند تا صدور ویزا امکانپذیر باشد.

مدارک سفارت بلژیک

-اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور(امضا شده).

-اصل گذرنامه باطل شده(درصورت وجود)

-فتوکپی از صفحات 1-5 گذرنامه و ویزاهای قبلی از جمله ویزای قبلی شنگنو بلژیک.

-اصل فرم درخواست ویزا امضا شده توسط مسافر.

-تکمیل فرم مشخصات فردی (بطور کامل).

-2قطعه عکس 3/5*4/5 رنگی،زمینه سفید و کاملا از روبه رو.

-ترجمه انگلیسی شناسنامه و فتوکپی فارسی مسافر تا تائید دادگستری و وزارت امور خارجه.

-ترجمه انگلیسی با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه گواهی اشتغال به کار،روزنامه رسمی،پروانه کسب اتحادیه یا اساسنامه شرکتو گواهی اشتغال به تحصیل.

*درگواهی اشتغال به کار باید تاریخ استخدام فرد ،سمت ،میزان حقوق و تاریخ مرخصی مسافر ذکر شده باشد.

*مدرک دال بر پرداخت حق بیمه(لیست بیمه)

*برای افراد محصل،گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.

*برای افراد بازنشسته،حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی میباشد.

-پرینت انگلیسی حساب جاری 6ماه گذشته با مهر و امضا(توسط بانک).

-ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر توسط دارالترجمه تا تائید دادگستری و وزارت امور خارجه.

مدارک سفارت برزیل

* کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی بدون  نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه.

1) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید.

الف)مدت اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم

ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

2) 6 قطعه عکس 4 * 3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، حداکثر برای 6 ماه اخیر ( عکس با گذرنامه و ویزای قبلی یکی نباشد. )

3) اصل و ترجمه شناسنامه 

4) اصل گواهی تمکن حساب بانکی به زبان انگلیسی با مهر و امضاء بانک و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر یک هفته قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد.

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ریال می باشد.

5) اصل و ترجمه مدرک شغلی

الف) پزشکان : پروانه مطب یا حکم کارگزینی به همراه فیش حقوقی از محل کار، پروانه دائم پزشکی و کارت نظام پزشکی.

ب) وکلا : پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

د) بازنشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

و) درصورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات

ز) معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

ح)دانش آموزان، دانشجویان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل،ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد.

6) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی والدین یا با یکی از آن ها سفر می کنند ، همچنین خانمهای متاهل که تنها سفر می کنند، رضایتنامه محضری الزامی است. 

7) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.

*تکمیل فرم مشخصات فردی بصورت کامل و دقیق

*درصورت درخواست سفارت حضور فرد در سفارت الزامی است.

* لازم به ذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر درخواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی است.

مدارک سفارت انگلستان

* کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون  نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه.

1) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی 

الف)مدت اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم

ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هرنفر الزامی است.

2) 6 قطعه عکس 3/5×4/5 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، حداکثر برای 6 ماه اخیر ( عکس با گذرنامه و ویزاهای قبلی یکی نباشد. )

3) اصل و ترجمه شناسنامه .

4) اصل و ترجمه سند ازدواج

5) اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی ( ارائه گردش حساب سه ماهه و گواهی تمکن با مانده یکسان الزامیست و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 20 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4 باشد. )

الف ) حسابهای جاری : کارکرد سه ماهه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن

ب) گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده های بانکی به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضاء بانک ( ارائه گواهی تمکن برای حساب گردش سود نیز الزامی است )

* ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک، قابل قبول می باشد .

*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ریال می باشد. 

*علاوه بر حساب شخصی درصورت خویش فرما بودن ارائه گواهی تمکن و گردش 6 ماهه حساب شرکت یا مرکز مربوطه به انگلیسی با مانده یکسان الزامی می باشد.

*قابل ذکر است در گردش حساب ها مبلغ حقوق، دریافتی اجاره خانه و سود سپپرده باید مشخص باشد.

*در مورد گردش حساب شرکت ها نیز کلیه نقل و انتقالات وجوه در مورد خرید و فروش های شرکت باید مشخص باشد.

6) اصل و ترجمه سند مالکیت و درصورت اجاره دادن اصل و ترجمه اجاره نامه

7) اصل و ترجمه مدرک شغلی

الف) پزشکان : پروانه مطب یا حکم کارگزینی و فیش حقوقی سه ماه آخر از محل کار،پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی 

*درصورتیکه صاحب داروخانه، کلینیک و مراکز درمانی، آزمایشگاه و ... هستند لیست بیمه برای سه ماه آخر کارمندان

ب) وکلا : پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با حقوق یا بی حقوق، سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و فیش حقوقی سه ماه آخر به همراه کارت پرسنلی.

د) بازنشسته ها : ارائه آخرین حکم بازنشستگی، ارائه فیش حقوقی سه ماه آخر و کارت بازنشستگی.

ه) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با حقوق یا بی حقوق از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوقی سه ماه آخر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان.

و) درصورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات و لیست بیمه کارمندان شرکت برای 6 ماه اخیر و برگ مالیاتی 3 سال آخر

ز) دانش آموزان، دانشجویان: اصل نامه اشتغال به تحصیل و کارت دانشجویی

ح) معلمان ، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع مرخصی به همراه فیش حقوقی سه ماهه آخر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی است.

8) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی والدین یا با یکی از آن ها سفر می کنند رضایتنامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه به زبان انگلیسی دارد.

9) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.

*تکمیل فرم مشخصات فردی و فرم فارسی مربوط به انگلیس بصورت کامل و دقیق.

* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در مرکزانگشت نگاری الزامی می باشد.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

* لازم به ذکر است باتوجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر درخواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت برگه عبور:

اصل شناسنامه، اصل کارت ملی، 4 قطعه عکس 4*6 ( طبق شرایط اعلام شده در بند 2 )

مدارک سفارت استرالیا

* کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون  نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه.

1) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی 

الف)مدت اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم

ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هرنفر الزامی است.

2) 2 قطعه عکس 3/5×4/5 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، حداکثر برای 6 ماه اخیر ( عکس با گذرنامه و ویزاهای قبلی یکی نباشد. )

3) اصل و ترجمه شناسنامه و ارائه کپی کارت نظام وظیفه ( درصورت انجام خدمت سربازی و یا معافیت از آن )

4) اصل و ترجمه سند ازدواج ( درصورت همراهی همسر )

5) اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی ( ارائه گردش حساب سه ماهه و گواهی تمکن با مانده یکسان الزامیست و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 10 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4 باشد. )

الف ) حسابهای جاری : کارکرد شش ماهه اخیر به زبان انگلیسی

ب) گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده های بانکی به همراه گردش شش ماهه سود به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک.

*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ریال می باشد. 

6) اصل و ترجمه سند مالکیت.

7) اصل و ترجمه مدرک شغلی:

الف) پزشکان : پروانه مطب یا حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی از محل کار،پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی 

ب) وکلا : پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و میزان حقوق دریافتی ، سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و آخرین فیش حقوقی

د) بازنشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی، آخرین فیش حقوقی.

ه) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با حقوق یا بی حقوق از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوقی سه ماه آخر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان.

و) درصورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات

ز) معلمان ، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع مرخصی به همراه فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی است.

8) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی والدین یا با یکی از آن ها سفر می کنند رضایتنامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه به زبان انگلیسی دارد.

9) مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.

*تکمیل فرم مشخصات فردی و فرم فارسی مربوط به استرالیا بصورت کامل و دقیق.

*برای افراد بالای 75 سال معرفی نامه ای از سفارت برای معاینه پزشکی توسط پزشک سفارت ارائه خواهد شد.

*اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

*چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک درصورت نیاز به ضمانتهای بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

لازم به ذکر است باتوجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر درخواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد.

مدارک سفارت امارات

1-اسکن رنگی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

2.اسکن رنگی شناسنامه

3. اسکن رنگی کارت ملی

4. اسکن یک قطعه عکس 3 در 4

مدارک سفارت روسیه

1- اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

2- 1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه سفید

3- اصل بلیط رفت و برگشت

4- واچر هتل

5- بیمه نامه مسافرتی

مدارک سفارت مکزیک

* کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون  نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه.

1) اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی 

الف)مدت اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم

ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هرنفر الزامی است.

2) 3 قطعه عکس 4*3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، حداکثر برای 6 ماه اخیر ( عکس با گذرنامه و ویزاهای قبلی یکی نباشد. )

3) اصل و ترجمه شناسنامه

4) اصل و ترجمه سند ازدواج

5) اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی ( ارائه گردش حساب سه ماهه و گواهی تمکن با مانده یکسان الزامیست و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 10 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4 باشد. )

الف ) حسابهای جاری : کارکرد شش ماهه اخیر به زبان انگلیسی

ب) گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده های بانکی به همراه گردش شش ماهه سود به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک.

*باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ریال می باشد. 

*فرزندان بالای 25 سال باید مدارک مالی خود را جداگانه ارائه نمایند.

6) اصل و ترجمه سند مالکیت.

7) اصل و ترجمه مدرک شغلی:

الف) پزشکان : پروانه مطب یا حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی از محل کار،پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی 

ب) وکلا : پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و میزان حقوق دریافتی ، سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و سه فیش حقوقی

د) بازنشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی، ارائه سه فیش حقوقی.

ه) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با حقوق یا بی حقوق از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوقی سه ماه آخر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان.

و) درصورت خویش فرما بودن : جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات به همراه اساسنامه شرکت

ز) معلمان ، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع مرخصی به همراه سه فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی است.

8) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی والدین یا با یکی از آن ها سفر می کنند رضایتنامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه به زبان انگلیسی دارد.

9) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.

*حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی است.

*تکمیل فرم مشخصات فردی بصورت کامل و دقیق.

لازم به ذکر است باتوجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر درخواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد.

مدارک سفارت ترکیه

1- اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

مدارک مورد نظر برای سفر در ایران

  • کارت ملی
  • شناسنامه

طراحی سایت و سئو توسط ایران سئو لند

تمامی حقوق این سایت برای گیلوا گشت پارسیان محفوظ است