×

28 اسفند 1396

  • 02188992004
  • 02188974982

نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ایتالیا

نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ایتالیا (SPS IPC Drives) یکی از بزرگترین نمایشگاه های بین المللی فناوری اتوماسیون الکتریکی به شمار می آید. این نمایشگاه،...

ایتالیا / پارما

نمایشگاه مواد غذایی پارما 2018

CIBUS، نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، رویدادی کلیدی در بخش کشاورزی و غذای ایتالیا محسوب میشود این نمایشگاه از سال 1985 تا کنون، مرجعی برای صنعت...

ایتالیا / پارما

تمامی حقوق برای صاحب سایت محفوظ است.