×

مدارک سفارت تایلند مولتی 6 ماهه

1) اصل گذرنامه 

الف) مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاریخ ورود.

2) 1 قطعه عکس 4×3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید و جدید .

3) اصل شناسنامه ، کارت ملی به همراه کپی 

4) پرینت سه ماهه بانکی با مانده بالای 4،000،000،000 ریال

مدارک سفارت تایلند یکبار ورود

1) اصل گذرنامه 

الف) مدت اعتبار حداقل 7 ماه از تاریخ ورود.

2) 1 قطعه عکس 4×3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید و جدید .

3) اصل شناسنامه ، کارت ملی به همراه کپی 

4) گواهی حساب بانکی به زبان انگلیسی با مهر و امضاء بانک به مبلغ حداقل 40،000،000 ریال

تمامی حقوق برای صاحب سایت محفوظ است.