×
نمایشگاه حمل و نقل ریلی innotrance 2018

نمایشگاه حمل و نقل ریلی آلمان

نمایشگاه صنایع ریلی برلین یکی از بزرگترین رویدادها در این عرصه می باشد که دو سال یک بار 60 کشور را ب ...

  • تاریخ شروع: 1 مهر 1399
  • تاریخ پایان: 4 مهر 1399
  • Start Date : 09/22/2020
  • End Date : 09/25/2020
مشاهده نمایشگاه

نمایشگاه تکنولوژی خط آهن توکیو

نمایشگاه تکنولوژی خط آهن تنها نمایشگاه جامع تخصصی ژاپن در زمینه راه آهن است. این نمایشگاه انتظار میر ...

  • تاریخ شروع: 6 آذر 1398
  • تاریخ پایان: 8 دی 1398
  • Start Date : 11/27/2019
  • End Date : 12/29/2019
مشاهده نمایشگاه

تمامی حقوق برای صاحب سایت محفوظ است.