×
نمایشگاه نفت و گاز

نمایشگاه نفت و گاز

نمایشگاه نفت و گاز پتروشیمی چین که در شهر پکن برگزار میشود در تاریخ 07تا09 فروردین 1399 میباشد.این ن ...

  • تاریخ شروع: 1399/1/7
  • تاریخ پایان: 1399/1/9
  • Start Date : 03/26/2020
  • End Date : 03/28/2020
مشاهده نمایشگاه

تمامی حقوق برای صاحب سایت محفوظ است.