×
تور 24 روزه فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، یونان، ترکیه ( دور اروپا )

تور 24 روزه فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، یونان، ترکیه ( دور اروپا )

گشت ها : روز دوم: گشت شهری پاریس، روز پنجم: گشت شهری استراسبورگ، روز ششم: گشت شهری اشتوتگارت ( در مس ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/23
 • تاریخ پایان: 1398/1/17
 • Start Date : 1397/12/23
 • End Date : 1398/1/17
مشاهده تور
تور 6 روزه سوئیس

تور 6 روزه سوئیس

گشت ها : روز دوم: گشت شهری زوریخ.روز سوم:گشت شهری اینترلاکن و برن.روز چهارم:گشت شهری لوسرن و کوه پیل ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/27
 • تاریخ پایان: 1398/1/3
 • Start Date : 1397/12/27
 • End Date : 1398/1/3
مشاهده تور
تور 9 روزه سوئیس، اسپانیا

تور 9 روزه سوئیس، اسپانیا

گشت ها : روز دوم: گشت شهری زوریخ و آبشارهای راین. روز سوم:گشت شهری لوسرن .روز ششم:گشت شهری بارسلون.ر ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/27
 • تاریخ پایان: 1398/1/6
 • Start Date : 1397/12/27
 • End Date : 1398/1/6
مشاهده تور
تور آفریقای جنوبی ویژه عید نوروز

تور آفریقای جنوبی ویژه عید نوروز

برنامه سفر: 1.پرواز از ایران به آفریقای جنوبی .ورود به بندر کیپ تاون در جنوب غرب آفریقای جنوبی.اقام ...

 • تاریخ شروع: 1398/1/1
 • تاریخ پایان: 1398/1/10
 • Start Date : 1398/1/1
 • End Date : 1398/1/10
مشاهده تور
تور 9 روزه دور سوئیس

تور 9 روزه دور سوئیس

گشت ها : روز دوم: گشت شهری ژنو. روز چهارم:گشت شهری میلان (در مسیر ژنو_لوگانو).روز پنجم:گشت شهری لوگا ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/28
 • تاریخ پایان: 1398/1/8
 • Start Date : 1397/12/28
 • End Date : 1398/1/8
مشاهده تور
تور 14 روزه دور سوئیس و آلمان

تور 14 روزه دور سوئیس و آلمان

گشت ها : روز دوم: گشت شهری ژنو. روز چهارم:گشت شهری میلان (در مسیر ژنو_لوگانو).روز پنجم:گشت شهری لوگا ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/28
 • تاریخ پایان: 1398/1/12
 • Start Date : 1397/12/28
 • End Date : 1398/1/12
مشاهده تور
تور 15 روزه کره جنوبی و ژاپن

تور 15 روزه کره جنوبی و ژاپن

گشت ها : روز دوم: گشت شهری سئول.روز سوم: گشت شهری سئول.روز چهارم: گشت شهری جیجو.روزپنجم: گشت شهری جی ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/28
 • تاریخ پایان: 1398/1/14
 • Start Date : 1397/12/28
 • End Date : 1398/1/14
مشاهده تور
تور 8 روزه انگلیس

تور 8 روزه انگلیس

گشت ها : روز دوم:گشت شهری لندن.روز سوم:گشت شهری لندن روز ششم:گشت شهری آکسفورد. نکات مهم: 1-درصورت ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/28
 • تاریخ پایان: 1398/1/6
 • Start Date : 1397/12/28
 • End Date : 1398/1/6
مشاهده تور
تور 15 روزه سوئیس،آلمان،فرانسه(بلژیک)،هلند

تور 15 روزه سوئیس،آلمان،فرانسه(بلژیک)،هلند

گشت ها : روز دوم: گشت شهری زوریخ و آبشارهای راین. روز سوم:گشت شهری لوسرن.روز پنجم:گشت اشتوتگارت(در م ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/28
 • تاریخ پایان: 1398/1/13
 • Start Date : 1397/12/28
 • End Date : 1398/1/13
مشاهده تور
تور برزیل ویژه عید نوروز

تور برزیل ویژه عید نوروز

گشت ها : روز دوم: گشت شهری سائوپائولو.روز چهارم:گشت شهری ایگواسیو(دیدار از آبشار ایگواسو). روز هفتم: ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/28
 • تاریخ پایان: 1398/1/10
 • Start Date : 1397/12/28
 • End Date : 1398/1/10
مشاهده تور
تور استرالیا ویژه عید نوروز

تور استرالیا ویژه عید نوروز

گشت ها : روز دوم: گشت شهری ملبورن.روز پنجم: گشت شهری سیدنی.روزششم: گشت یک روزه بلوماونتین.روزنهم: گش ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/28
 • تاریخ پایان: 1398/1/12
 • Start Date : 1397/12/28
 • End Date : 1398/1/12
مشاهده تور
تور 8 روزه اسپانیا

تور 8 روزه اسپانیا

گشت ها : روز دوم: گشت شهری مادرید.روزچهارم:گشت شهری زاراگوزا و کاخ الجعفریه(در مسیر مادرید_بارسلون). ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/28
 • تاریخ پایان: 1398/1/6
 • Start Date : 1397/12/28
 • End Date : 1398/1/6
مشاهده تور
تور 11 روزه فرانسه - ایتالیا

تور 11 روزه فرانسه - ایتالیا

گشت ها : روز دوم: گشت شهری پاریس.روزچهارم:گشت شهری پاریس.روزهفتم:گشت شهری ونیز.روزهشتم:گشت شهری فلور ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/29
 • تاریخ پایان: 1398/1/10
 • Start Date : 1397/12/29
 • End Date : 1398/1/10
مشاهده تور
تور 9 روزه فرانسه - اسپانیا

تور 9 روزه فرانسه - اسپانیا

گشت ها : روز دوم: گشت شهری پاریس.روزسوم:گشت شهری پاریس.روزششم:گشت شهری بارسلون.روزهشتم:گشت شهری بارس ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/29
 • تاریخ پایان: 1398/1/8
 • Start Date : 1397/12/29
 • End Date : 1398/1/8
مشاهده تور
تور 8 روزه ایتالیا

تور 8 روزه ایتالیا

گشت ها : روز دوم: گشت شهری ونیز.روزسوم:گشت شهری پیزا(در مسیر ونیز_فلورانس).روزچهارم:گشت شهری فلورانس ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/29
 • تاریخ پایان: 1398/1/7
 • Start Date : 1397/12/29
 • End Date : 1398/1/7
مشاهده تور
تور 12 روزه ایتالیا - اسپانیا

تور 12 روزه ایتالیا - اسپانیا

گشت ها : روز دوم: گشت شهری ونیز.روزسوم:گشت شهری پیزا(در مسیرونیز_فلورانس).روزچهارم:گشت شهری فلورانس. ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/29
 • تاریخ پایان: 1398/1/11
 • Start Date : 1397/12/29
 • End Date : 1398/1/11
مشاهده تور
تور 15 روزه مکزیک - کوبا

تور 15 روزه مکزیک - کوبا

گشت ها : روز دوم: گشت شهری مکزیکوسیتی.روزسوم:گشت یک روزه مکزیکوسیتی.روزچهارم:گشت شهری مریدا.روزپنجم: ...

 • تاریخ شروع: 1397/12/29
 • تاریخ پایان: 1398/1/15
 • Start Date : 1397/12/29
 • End Date : 1398/1/15
مشاهده تور
تور 13 روزه ایتالیا - فرانسه - اسپانیا

تور 13 روزه ایتالیا - فرانسه - اسپانیا

گشت ها : روز دوم: گشت شهری رم.روزسوم:گشت شهری رم(واتیکان).روزچهارم:گشت شهری فلورانس(در مسیر رم_ونیز) ...

 • تاریخ شروع: 1398/1/1
 • تاریخ پایان: 1398/1/13
 • Start Date : 1398/1/1
 • End Date : 1398/1/13
مشاهده تور
تور 10 روزه اسپانیا - فرانسه

تور 10 روزه اسپانیا - فرانسه

گشت ها : روز دوم: گشت شهری بارسلون.روزسوم:گشت شهری بارسلون.روزچهارم:گشت شهری زاراگوزا و کاخ الجعفریه ...

 • تاریخ شروع: 1398/1/1
 • تاریخ پایان: 1398/1/10
 • Start Date : 1398/1/1
 • End Date : 1398/1/10
مشاهده تور
تور 12 روزه سوئیس(لیختن اشتاین)،آلمان،اتریش

تور 12 روزه سوئیس(لیختن اشتاین)،آلمان،اتریش

گشت ها : روز دوم: گشت شهری ژنو .روزسوم:گشت شهری برن(در مسیرژنو_زوریخ).روزچهارم:گشت شهری زوریخ و آبشا ...

 • تاریخ شروع: 1398/1/2
 • تاریخ پایان: 1398/1/14
 • Start Date : 1398/1/2
 • End Date : 1398/1/14
مشاهده تور
تور 12 روزه ایتالیا ، اسپانیا، فرانسه

تور 12 روزه ایتالیا ، اسپانیا، فرانسه

گشت ها : روز دوم: گشت شهری بارسلون. روزسوم:گشت شهری بارسلون. روزششم:گشت شهری رم. روزهفتم :گشت شهری ر ...

 • تاریخ شروع: 1398/1/4
 • تاریخ پایان: 1398/1/15
 • Start Date : 1398/1/4
 • End Date : 1398/1/15
مشاهده تور
تور ویتنام ویژه عید نوروز

تور ویتنام ویژه عید نوروز

گشت ها : روز دوم: گشت شهری هوشی مین.روز سوم:گشت شهری هوشی مین. روزچهارم: گشت دلتای مکونگ .روزپنجم: گ ...

 • تاریخ شروع: 1398/1/4
 • تاریخ پایان: 1398/1/13
 • Start Date : 1398/1/4
 • End Date : 1398/1/13
مشاهده تور
دور اروپا با کروز باشکوه

دور اروپا با کروز باشکوه

دیدار از 6 کشور:ایتالیا، مالتا، اسپانیا، هلند، بلژیک، فرانسه تاریخ حرکت : 02 فروردین 13 ...

 • تاریخ شروع: 1398/1/2
 • تاریخ پایان: 1398/1/16
 • Start Date : 1398/1/2
 • End Date : 1398/1/16
مشاهده تور

طراحی سایت و سئو توسط سئوتک | تمامی حقوق این سایت برای گیلوا گشت پارسیان محفوظ است.